Socratische Methode

 

Het stellen van de juiste vragen is een kunst. Bij de socratische gespreksmethode verkennen we vragenderwijs gemeenschappelijke concepten, zoals vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. De methode stimuleert zelfreflectie en het verplaatsen in het perspectief van de ander, ook al ben je het grondig met de ander oneens. De methode verkent de achterliggende waarden van opvattingen en is daardoor in staat taboes te doorbreken en te verbinden op basis van persoonlijke ervaringen. 

 

De methode geeft docenten en jeugdzorgprofessionals handvatten om met jongeren een gesprek aan te gaan over alles wat onder hen leeft. De methode kan op school en op straat worden toegepast. 

Klik op één van de logo's voor het trainingsaanbod.